Vad är Cobit?

av | 03 September, 2019

Kanske du har hört talas om Cobit? Cobit står för Control Objective for Information and Related Technology Standards. Det är ett ramverk som kan anpassas för att man ska kunna mäta processmognad. Detta i syfte att kunna skilja ut vilka förbättringsområden som finns i en IT-organisation. Det fungerar som ett par olika verktyg. Dessa används för att kunna stödja IT-styrning med dess krav på kontroll samt teknik och affärsrisker. Det är även till för att kunna stödja utveckling av policys. Dessutom så ökar det värdet som uppnås av IT. Det baseras även på fyra områden. Det är planering och organisation, förvärv och implementation, leverans och support samt övervakning och utvärdering.

Hur kan man använda sig av Cobit?

Cobit används för att mäta processmognad. Det är bra att göra det, eftersom det underlättar arbetet med att identifiera problemområden så väl som utvecklingsområden i leveransen av tjänster som är IT-relaterade. Analyserar man mätningens resultat så blir arbetet mycket enklare när man ska hitta och prioritera olika åtgärder man behöver göra. Detta för att höja kvaliteten. Mäta processmognad gör man som en proaktiv åtgärd för att kunna förebygga olika situationer. Bland annat går det att förebygga dåligt fungerande processer, avsaknad av en helpdesk som är proffsig och om det finns en bristande säkerhet inom IT. Om det är så att du är nyfiken på mer vad detta verktyg kan göra för dig och ditt företag, då ska du besöka Kontract. Det är nämligen de som står bakom detta. De kan förklara mer om det. De har även flera andra bra tjänster du kan ha nytta av.