PROGRAM FOR GALLERI MASKINEN'S VIDEO ART EVENT 22'ND FEBRUARY AT SAGATEATERN'S FOAJÉ, UMEÅ

TIME : 13:00 - 15:15 AND AGAIN 16:00 - 18:15

• Elin Kristine Kromann "Bodils første forsøg" (07:16)
• Gustav Hillbom “Interlaced” (1:00)
• Frida Krohn “Smink” (1:19)
• Attila Urbán “Cotton cloud - A performance for video” (07:43 min)
• Nguyen Bich Thuy “The Staircase” (3:59)
• Otto Mogren “Grande finale” (2:32)
• Merve Ertufan “Laylaynay” (5:30)
• Anders Johansson “Step off” (4:32)
• Kristoffer Grip “Aqualune” (3:27)
• M. Alexander Nilsson (….)
• Anna-Lena Jaktlund “Anslag” (2:40)
• Federico Acal “Confetti in Stereo” (5:30)
• Lars Hedelin “Dinosaur Tears” (?)

PAUS

• Magdalena Dziurlikowska och Richard Dinter “Reglerna” (10:00)
• Vibeke Nielsen “Trans Pict O Motion” (1:00)
• Anastasia Melekou "Mission Suitcase" (2:28)
• Sofia Hultin “Barnen” (4:46)
• Anna Sörenson “Untitled” (2:00)
• Sonia Hedstrand “THEN” 7:30 minuter
• Sara Lundberg “CORDS” (3:07)
• Lisa Jacobsson “Vakna” (4:05)
• Lina Palmqvist “Utåtledande Omedelbar Urladdning” (3:31)
• Johan Wik "Action Curator” (00:33)
• Peter Larsson “Människorna och valen” (5:47)
• Mariel Rosendahl “The Grass Will Be Greener” (10:48)

 

Elin Kristine Kromann "Bodils første forsøg" (07:16)

En liten eksperimenterande video, som handlar om den sena nybörgares svårigheter med att göra en dokumentärfilm. Med lite hjälp övervindas långsamt den totala fremmadgjortheten överför mediets tekniska utfordringar og efter hand i filmen känner man, att osäkerheten ändras till en kunnighet, där det även finns rum för lite humor. Framemot videons slut präsenteras vi för slutet på den dokumentären som igentligen aldrig blev av.

 

Gustav Hillbom “Interlaced” (1:00)

"When you cut in the present the future leaks out." Så sa författaren William S. Burroughs i en kommentar angående hans användning av cut-up tekniken. Burroughs hade klippt fram en händelse i ett stycke text som några år senare besannades. En reva i tiden hade uppstått med hjälp av enbart sax och papper. Jag har inspirerats av tanken på cut-up som ett sätt att färdas i tiden, att skapa ett tillstånd där den linjära tiden trasas sönder och blir till en öppning mot något annat.

www.gustavhillbom.com

 

Frida Krohn “Smink” (1:19)

Jag satt hemma i min lägenhet och hade ganska tråkigt. Tänkte mycket på att alla inklusive mig själv blev äldre. Nu tänker jag inte lika mycket på det.

 

Attila Urbán “Cotton cloud - A performance for video” (07:43 min)

One mans struggle up in the clouds. What is he building in there? A man thinking, after a while he figures something out and start constructing. Lying on his stomach, with his arms between two battens, he tries to reach for the cotton. No succes, he needs help. Slowly he pulls in some kind of sticks. He starts again, his head in a guillotine, picking cotton. A cloud struggle to fly as a dead fish floats.

www.attilaurban.com

 

Nguyen Bich Thuy “The Staircase” (3:59)

The ancient Chinese scholar said that “painting or writing poetry is your spare-energy and it is for fun” and perhaps it is true to me! Life is a continuing circle of responsibilities!
Sometimes it goes slowly while it goes so fast in another time! It is full of joys, sadness, bright and hopeless... What is art? What is the meaning of art? It could be nothing but an exit, perhaps? Something exists in a diary, what does it mean???

 

Otto Mogren “Grande finale” (2:32)

A sad story about a bear and his foxterrier.

 

Merve Ertufan “Laylaynay” (5:30)

My works, which have originated from my concern for how I express myself, deal with the contrasts of communication-lack of communication, talking-listening, and written-verbal expression. Laylaynay doesn’t contain the character’s voice, but the way her voice is conveyed by the ones around her. It is a story that has been verbally told before, and written down later, it alludes to the differences between the written and oral statements. A story that probably took a minute to tell is stretched to five minutes. It hints how we consume words in our daily lives, while it forces the spectator to adjust to a slow pace.

www.merveertufan.com

 

Anders Johansson “Step off” (4:32)

Filmen tar upp ämnen som vardag och upplevelser av vardag.
hur verkligheten uppfattas beror på flera faktorer, bl.a.
erfarenheter, bakgrund och påverkan från kultur och media.

 

Kristoffer Grip “Aqualune” (3:27)

 

M. Alexander Nilsson "State of being" (07.36)

Verket som är indelat i tre kapitel, är inspirerat av verkliga händelser och av filosofen Giorgio Agambens verk Homo Sacer och Undantagstillståndet.
Homo Sacer är ett romerskt rättsbegrepp för någon som uteslutits ur en mänsklig gemenskap och som det står fritt för gemenskapen att hantera hur som helst utan rättslig påföljd.
Denna tillvaro som kan relateras till det fornnordiska fredlöshetsbegreppet anser Agamben vara ett "mellanväsen".
I mitt verk har jag även reflekterat över den andre - den som inte är en själv.

www.interplay.nu

 

Anna-Lena Jaktlund “Anslag” (2:40)

Någon promenerar, och det är bara benen som syns i bild. Färden går över a-brunnar och k-brunnar. Vid varje passage eller nedstamp hörs olika responderande ljud, i olika tonlägen.
Ljuden är inspelningar och bearbetningar av trumpet, puka och handklapp.


Federico Acal “Confetti in Stereo” (5:30)

 


Lars Hedelin “Dinosaur Tears” (4:02)

Musikvideo. Film av Lars Hedelin, musik av Molly Nilsson. Filmen handlar om dinosaurier.

www.larshedelin.com + www.formerlyknownaswhitebread.com

 

Magdalena Dziurlikowska och Richard Dinter “Reglerna” (10:00)

Reglerna handlar om alla regler som jag har för mig själv om struntsaker. Ska toalocket vara stängt eller öppet? Ska man ta av sig skorna? Vad ska man dricka till middagen? Det som är självklart för en själv känns fel för en annan. Alla har en dold uppsättning regler och blir irriterade när någon bryter mot dem. I filmen går jag igenom olika stationer i mitt hem där en gäst kan göra fel. Samtidigt besöker jag platser i mitt inre där reglerna har sitt ursprung och berättar om de smått bisarra föreställningarna jag har om varför man just ska göra saker på mitt sätt.

www.magdalena.vima.se

 


Vibeke Nielsen “Trans Pict O Motion” (1:00)

This very short flash animation is an investigation of the relationship between the static understanding of a fixed reality as seen in pictograms and the movement and morphing of metaphors as seen in animations.

 


Anastasia Melekou "Mission Suitcase" (2:28)

There is not much to tell about this video, it is just a short trip from the perspective of a "special" suitcase. You have the privilege to follow it and maybe take a look on what's inside...

www.sentouki.gr

 


Sofia Hultin “Barnen” (4:46)

Videon "Barnen" består av delar av intervjuer med människor där de berättar om hemska saker de gjorde som barn. Jag har klippt ihop dem så att de låter värre än vad de egentligen är. Men videon vill jag ställa frågor om vad som händer med oss vuxna när barnen gör något ont. Vilken makt har de över oss när de utmanar bilden av sig själva som goda varelser?


Anna Sörenson “Untitled” (2:00)

 


Sonia Hedstrand “THEN” 7:30 minuter

Ett minne av en specifik situation dyker upp under natten. Det spelas upp igen och igen tills det tvingar huvudpersonen ut på gatorna. Then är en film om ett våld och repetition av ett trauma. Om att det kan vara svårare att se på än att själv bli utsatt.
I filmen finns tre bildlager, som kan representera tre sätt att hantera smärta. I det första lagret berättas historien i text, till bilder av ett instängt rum. I ett andra lager försöker huvudpersonen rastlöst springa ifrån det svåra. Det tredje skiktet består av bilder av bortglömd natur i stadsmiljön, som kan inge en viss tröst.
Then betyder både då, på den tiden och sen, senare, efteråt.

 


Sara Lundberg “CORDS” (3:07)

www.saralundberg.se


Lisa Jacobsson “Vakna” (4:05)

 

Lina Palmqvist “Utåtledande Omedelbar Urladdning” (3:31)

Person dansar inkopplad med ytelektroder till en elektromyograf. Elektromyografi är en teknik som används inom medicinen för att mäta musklernas respons på stimulering från nervsystemet. Elektromyografen registrerar de elektriska spänningsförändringar som muskelcellerna genererar när de arbetar. Denna avläsning omvandlas till ljud. Beroende på hur mycket musklerna aktiveras hörs ljud med variation i styrka och i Hz.

Tack till:
Magnus Edlund, Niklas Eriksson, Stefan Friberg och Rolf Libelius på Norrlands universitetssjukhus. Patric Engfeldt, Mariel Rosenström, Linda Spjut och Malin Tivenius på Umeå konsthögskola

 


Johan Wik "Action Curator” (00:33)

 


Peter Larsson “Människorna och valen” (5:47)

A whale had stranded on a beach and the people went there to look at it. It was a weekend in the fall and the people had brought picnic baskets and blankets. You couldn't really say what it was, there was a special something in the air, a kind of expectation. And it was also fun that something was happening at all.

www.hockey-rawk.com

 

Mariel Rosendahl “The Grass Will Be Greener” (10:48)

En häst rör sig mellan tegelbyggnaderna, på asfalten, på människans territorium. Han, som följt människan genom civilisationens uppkomst, är ändå märkligt skild från den. Som de flockdjur vi är identifierar vi oss ändå med hästen som därmed antar en mänsklig karaktär. Kanske är det därför hästen också innebär mångsidig symbolik. Frihet, skönhet, styrka, gåtfullhet och sårbarhet. Ett vilt djur som ständigt väljer bort sina instinkter för fullständig tillit till människan.

www.marielrosendahl.se