BACK TO ARCHIVE

Modern Love är en videotrilogi inspelad på Biskops-Arnö, en ö i Mälaren, 2009-2010. Naturen på Biskops-Arnö står i fokus, samt 2 olika tillägg - en såpbubbelmaskin som under 1 dygn sprider såpbubblor omkring sig i skogsgläntan samt ett par tama undulater i bur, också de placerade på platsen under 1 dygn, för att behandla motsatsförhållandet som uppstår mellan den ursprungliga platsen och de tillfälliga objekten.


Filmerna visas som en installation med projektioner. Genom att ön tar form av en videoinstallation, så återskapas den i utställningsrummet. Genom projektioner och ljud abstraheras platsen, samtidigt som den är en helhet i sin nya form.
Att återknyta till den ursprungliga platsen blir viktigt, så att verket behåller en koppling till verkligheten. Därmed är själva förflyttningen av ön in i rummet och skillnaden mellan dem en viktig del i verket. I arbetet med verket har jag inspirerats av två andra konstnärer, den ena är den amerikanska konstnären Roni Horn. Hon är bosatt i New York, men bor och arbetar sedan 1975 i omgångar på Island. I sina verk fokuserar hon på geografin, geologin, klimatet och kulturen på Island. Ett verk hon gjort heter Library of Water, där hon samlat vatten från olika smältande glaciärer, och som visas i stora geonomskinliga pelare, där man kan gå runt och titta på vattnet från de olika glaciärerna (som finns namngivna).
Den andra är den italienska konstnären Paola Pivi, som fotograferar ön Alicudi utanför Italien. Alicudi är ca 5,2 km2 och i projektet ska hon i slutändan presentera ett enormt fotografi av ön (i flera delar) som föreställer ön i verklig storlek (alltså skala 1:1). Modern Love är skapad i samarbete med fotograf Fredrik Streiffert. Del 2 (med undulaterna) är producerad med stöd av Film i Västmanland 2010.

http://www.piippolarsson.se/

HELENA PIIPPO LARSSON "MODERN LOVE"