MARTINA WOLGAST:"LET'S TURN DAY INTO NIGHT"

Titeln på utställningen finns klottrad i en gångtunnel nära tågstationen i Kiruna. Kanske tillkom dom en natt när det vägrade bli mörkt.

I denna videoinstalletion är händelse förloppet stilla, det finns ingen början och slut. Ett pågående flöde som du stiger in i. Frågor som hänger i luften får inga svar. En låt på repeat som inspirerats av 70-tals bandet Hawkwinds låt "Silver Machine"

Det blir underjordiskt då Galleri Maskinen nu hyser en lokal en trappa ner. Ett platsspecifikt verk på så vis.

BACK TO ARCHIVE
Martina Wolgast