BACK TO ARCHIVE

Madelaine Sillfors (f.1982) är född och uppvuxen i Kiruna, och studerar vid Umeå Konsthögskola. Hon arbetar idébaserat och söker de uttrycksformer som projekten kräver. Hon blev under 2011 utsedd till BrorHjortföreningens Teckningsstipendiat och hade i och med detta sin första separatutställning på Bror Hjorts Hus i Uppsala.

http://madelainesillfors.wordpress.com/

Lisa Vipola (f.1982, Jukkasjärvi) studerar vid Umeå Konsthögskola. Hon utgår hela tiden från sin egen bakgrund och uppväxt, i sitt arbete. Osökt utifrån arv och miljö arbetar hon med exploatering och exotism, kopplat till genus och sexualitet. Hennes konstnärskap inbegriper flera tekniker, exempelvis
foto, video, objekt och text.

www.lisavipola.se

 

Lisa Vipolas works below:
BACK TO ARCHIVE

Madelaine Sillfors works below:
Press coverage can be found here(swedish)
Madelaine Sillfors & Lisa Vipola "THE ANIMAL PEOPLE"