EN FALLSTUDIE -
Öppet arkiv av funna böcker, teckningar, hittefika, soppkök,
studier och diskussioner kring det runda bordet. Kommensalism


Inom ekologin är kommensalismen ett förhållande mellan två organismer där den ena profiterar medan den andra förblir opåverkad.
Ordet Kommensalism härrör från det latinska 'cum Mensa', som betyder "dela ett bord".

Under vintern har vi studerat vår livsföring och vår relation till den rådande socio-ekonomiska situationen. Med utgångspunkt i autonomi, ekologi och egna erfarenheter till ett samhälle i kollaps har vi formulerat det vi valt att benämna som en paraekonomisk' maxim*. Under de kommande tio dagarna bjuds folk in att delta i studierna.

' para-, prefix med betydelsen 'vid',
'längs med', 'mot', 'jämte' * en etisk regel som vuxit fram av erfarenhet och som man verkligen handlar efter,
snarare än att vara logiskt härledd och därmed universellt godtagbar.

/Andreas Brännström & Matti Sumari, Mars 2012

Andréas Brännström & Matti Sumari

Med allt vi har åt oss alla - Med statens pengar åt oss själva.

BACK TO ARCHIVE

The band "Djuriskt" from Galleri Maskinen on Vimeo.